Tranh Kính Nhà Thờ

Thông tin chi tiết Tranh kính là một phần không thể thiếu trong các nhà thờ lớn nhỏ ở Việt Nam cũng như các nhà thờ trên thế giới.Phục vụ nhu cầu của các nhà thờ và các giáo dân tranh kính Gia Việt đã và đang thi công các sản phẩm tranh kính nhà thờ. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số mẫu tranh kính như thế


Tranh kính nhà thờ

Tranh kính nhà thờ 02

Tranh kính nhà thờ 03


Mái Vòm Nhà Thờ

 mẫu 1

               Mẫu 2
    
                                                                                  mẫu 3
                  
                                                                                 mẫu 4
                                                                                            

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH